Despre noi

Misiunea noastră este de a deveni  o organizație care îndrumă pașii membrilor comunităților  de a intra în lumea minunată a verbului a învăța  și de a parcurge cele patru etape ale ei:

 • A învăța să cunoști.
 • A învăța să faci.
 • A învăța să trăiești alături și împreună cu ceilalți.
 • A învăța să Ffii ceea ce trebuie și meriți să fii – OM.

VALORI  PROMOVATE: 

 • CALITATE
 • CREATIVITATE
 • COOPERARE
 • PROFESIONALISM
 • PERSEVERENȚĂ
 • PERFORMANȚĂ
 • RESPONSABILITATE
 • RIGOARE
 • RESPECT

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

 • Activităţi menite să promoveze, să monitorizeze şi să apere respectarea drepturilor omului;
 • Constituirea unei banci de date necesare creşterii capacităţii organizatorice a grupurilor defavorizate şi sprijinirii lor pentru integrarea socio-profesională în comunitate;
 • Sprijinirea membrilor comunităţilor pentru a-şi dezvolta competenţele şi abilităţile de identificare şi rezolvare a problemelor;
 • Implicarea membrilor asociaţiei în procesul de identificare, prevenire şi rezolvare a problemelor comunitare si de mediu;
 • Iniţierea si realizarea de activităţi menite să promoveze democraţia;
 • Sprijinirea, iniţierea şi promovarea voluntariatului precum si a activităţilor de participare publică;
 • Colaborări cu asociaţii/fundaţii din ţară şi din străinătate în vederea implementării unor proiecte în comunităţile rurale şi urbane, a schimburilor culturale şi a relaţiilor de prietenie cu românii de pretutindeni;
 • Crearea unor programe de mediere comunitară, de prevenire şi combatere a prejudecăţilor faţă de grupurile defavorizate/vulnerabile;
 • Desfăşurarea de  activităţi cu caracter cultural, artistic, educativ, metodic, ştiinţific, de cercetare fundamentală si aplicată, sportiv, folcloric, turistic, de consultanţă etc. între persoane fizice/instituţii/organizaţii din ţară şi din străinătate pentru facilitarea cunoaşterii şi promovarii  interculturalităţii;
 • Conservarea, valorificarea şi promovarea culturii, tradiţiilor, limbii şi obiceiurilor comunităţilor rurale şi urbane defavorizate ;
 • Informarea, sprijinirea şi promovarea colaborării între organizaţii şi instituţii specializate de cercetare ştiinţifică, oameni de ştiinţă, cercetători şi specialişti din ţară şi din lume, în vederea imbunătăţirii nivelului de trai al comunităţilor dezavantajate;
 • Înfiinţarea şi funcţionarea unor Centre Educative Comunitare sau cu caracter comunitar în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi  pentru copii, părinţi, tineri şi adulţi, cu caracter: profesional, social, civic, cultural-ştiintific,sportiv, turistic,de divertisment etc.;
 • Promovarea asumării identităţii  în rândul minorităţilor şi stimularea participãrii publice în procesul de planificare şi de luare a deciziilor;
 • Iniţierea şi implementarea unor programe de asistenţă socială menite să prevină şi să combată marginalizarea socială;
 • Realizarea de activităţi de formare, consiliere şi orientare/reconversie profesională pentru diverse grupuri ţintă din comunitate;
 • Promovarea toleranţei, a diversităţii şi a egalităţii  de şanse în societate;
 • Promovarea parteneriatului intersectorial pentru rezolvarea problemelor comunitare si de mediu;
 • Realizarea si editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative cât şi  apărarea drepturilor de autor ale membrilor asociatiei;
 • Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marsuri, manifestatii publice şi alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltarii conştiinţei civice, în domeniul cercetării, dezvoltării şi finanţării precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică.
 • Dezvoltarea de programe proprii şi in regim de parteneriat cu instituţii/organizaţii din  domeniul educaţiei şi cu autoritatile publice din ţară şi strainătate;
 • Amenajarea şi promovarea zonelor turistice, asigurarea de servicii turistice;
 • Colaborarea cu O.N.G.-uri, părinţii elevilor, administraţia centrala şi locala, servicii publice, mass-media, instituţii, societăţi comerciale si persoane fizice, în vederea realizării scopului menţionat;
 • Acordarea de burse/călătorii/vizite pentru studii sau pentru documentare membrilor fundaţiei, în vederea creşterii pregătirii profesionale a acestora;
 • Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării şi acordarea de sprijin logistic, material şi financiar persoanelor fizice şi juridice, care întreprind activităţi conforme cu statutul asociaţiei;
 • Alte activităţi prevazute de lege, potrivit scopului asociaţiei.