Învață despre tradițiile noastre!

Învață despre tradițiile noastre!

În perioada 01 iunie – 30 noiembrie 2017 Asociația „Educație pentru comunitate” Teregova va implementa proiectul cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA105-035712Învață despre tradițiile noastre!”, finanțat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, în parteneriat cu următoarele organizații: Dum deti a mladeze „Ostrov” Slany, Sultysova 518 – Republica Cehă, Noored Ühiskonna Heaks – Estonia, SYTEV – Slovacia, ASIF GENCLIK VE SPOR KULUBU DERNEGI – Turcia, FUTURO DIGITALE – Italia.

Proiectul „Învață despre tradițiile noastre!” este un schimb de tineri de 10 zile, care va avea loc în perioada 11 – 20 august 2017, în Tabăra Marabu din Milcoveni și în Teregova, la care participă de la fiecare partener câte 7 tineri și câte 1 lider de grup, cu vârste între 16 și 30 de ani, cu precădere din mediul rural.

Scopul proiectului nostru este ca tinerii participanți să conștientizeze faptul că au responsabilitatea civică de cercetare, valorificare  și promovare a tradițiilor populare pentru incluziunea tinerilor din mediile rurale dezavantajate, pentru realizarea unui dialog continuu între generații și națiuni, pentru afirmarea comunităților rurale în spațiul european și pentru dezvoltarea lor turistică, economică și culturală.

Metodologia folosită va cuprinde strategii specifice educației și învățării non-formale.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Implicarea celor 48 de tineri ca cetățeni activi în relația cu comunitatea, cu tradițiile și obiceiurile lor locale;
  2. Dezvoltarea competențelor celor 48 de tineri pentru păstrarea și valorificarea tradițiilor din comunitățile rurale;
  3. Sensibilizarea celor 48 de participanți pentru a promova diversitatea și interculturalitatea comunităților rurale.

Proiectul nostru contribuie la îndeplinirea obiectivelor programului Erasmus+.

Proiectul nostru este structurat pe trei activități principale care conduc la îndeplinirea obiectivelor proiectului enumerate mai sus: etapa de pregătire cu o vizită de pregătire în avans (28 – 29 iunie 2017), implementarea schimbului propriu-zis de tineri, activitățile de folow up.

Implementarea schimbului propriu-zis de tineri va avea două componente: o componentă teoretică în care tinerii participanți vor învăța să  motiveze tinerii de a se implica activ, creativ și original, ca cetățeni europeni,  în activități pentru incluziunea tinerilor din medul rural, respectiv o componentă practică ce constă în motivarea și implicarea tinerilor din  comunitățile rurale în activități  de cercetare, valorificare și promovare a tradițiilor locale.

Rezultatele proiectului nostru constau in conștientizarea de către cei 48 de particianți la schimb de a se implica activ în culegerea tradițiilor locale de la persoane din Teregova care au cunoștințe și pot să comunice în legătură cu acestea, valorificarea acestora într-un spectacol filmat prezentat în localitate de către tinerii participanți la schimb cu implicarea tinerilor din comunitate, realizarea unui DVD cu bune practici pentru incluziunea tinerilor din comunitatile rurale prin asemenea activități, dar si pentru promovarea proiectului prin intermediul site-urilor asociatiilor partenere si ale rețelelor de parteneri.