Tinerii, mediul și schimbările climatice

Tinerii, mediul și schimbările climatice

Contract : 2022-1-RO01-KA152-YOU-000070787

Proiectul „Tinerii, mediul și schimbările climatice”” a fost un schimb de tineri de 10 zile finantat prin programul Erasmus plus (contract 2022-1-RO01-KA152-YOU-000070787), organizat in 10-19 Februarie 2023 in Brebu, Caras Severin, la care au participat 40 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, cu prioritate din mediul rural sau urban periferic, din 4 țări: Ungaria, Macedonia, Spania și România.

Ideea scrierii acestui proiect a pornit de la atitudinea tinerilor și sondajele referitoare la încălzirea globală, de la discuțiile purtate cu tinerii din comunitate de către voluntarii asociației, dar și de la deschiderea tinerilor de a afla mai multe despre protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, de a participa la un asemenea proiect, de a se implica responsabil prin voluntariat în comunitate pentru înfrumusețarea și dezvoltarea ei. 

Scopul proiectului nostru  a fost de a stimula implicarea tinerilor în activități de voluntariat pentru protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice. Obiectivele proiectului au fost: 

  • să îmbogățească cunoștințele celor 40 de tineri, din 4 țări, în timpul schimbului, despre protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice; 
  • să dezvolte, în timpul schimbului, abilitățile și competențele necesare celor 40 de tineri, din 4 țări pentru organizarea și desfășurarea activităților de voluntariat pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice; 
  • să stimuleze interesul tinerilor celor 40 de tineri, din 4 țări, de a se implica în practicarea și promovarea voluntariatului pentru protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice în comunitate, în timpul schimbului și după încetarea finanțării lui. 

Proiectul a răspuns următoarelor nevoi: îmbogățirea cunoștințelor și acțiunilor referitoare la protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, incluziunea tinerilor din mediile defavorizate prin implicare civică în comunitate, creșterea încrederii în forțele proprii, oferirea de oportunități pentru schimburi de informații în legătură cu problematica proiectului, dobândirea de noi abilități, priceperi și competențe de învățare, promovarea voluntariatului. 

În desfășurarea activităților schimbului s-au folosesc strategii ale educației non-formale, iar pentru competențele dobândite în procesul de învățare de la schimb participanții au primit Certificatul Youthpass.

PREZENTARE (.pdf)

Parteneri:

parteneri