Tinerii și voluntariatul pentru un mediu mai curat

Tinerii și voluntariatul pentru un mediu mai curat

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

Proiect ERASMUS+ – Acțiunea Cheie 1 – Tineret

Număr proiect: 2016-1-RO01-KA105-023889

Titlul proiectului: Tinerii și voluntariatul pentru un mediu mai curat

Perioada derulării proiectului:  01 mai – 30 noiembrie 2016

Solicitant: Asociația „Educație pentru comunitate” Teregova

Parteneri:

 1. Bulgaria – Association Focus-European center for development
 2. Ungaria – Egyutthato Kozossegepito Egyesulet
 3. Republica Cehă – Tmelník o.s.
 4. Spania – Asociation Juvenil Intercambia

Obiectivele proiectului nostru sunt:

 1. Să dezvoltăm o atitudine conștientă de protecție a mediului înconjurător la 50 de tineri din 5 țări, cu vârste între 16 și 25 de ani, în timpul proiectului;
 2. Să dezvoltăm spiritul civic și al implicării în acțiuni de voluntariat pentru protecția mediului la 50 de tineri din 5 țări, cu vârste între 16 și 25 de ani, pe perioada derulării proiectului.
 3. Să dezvoltăm competențele pentru utilizarea creativă a materialelor reciclate, la 50 de tineri din 5 țări, cu vârste între 16 și 25 de ani,în timpul proiectului;
 4. Să dezvoltăm încrederea și stima de sine a celor 50 de participanți, cu vârste între 16 și 25 de ani, pe perioada derulării proiectului;
 5. Să oferim oportunități de a trăi o experiență interculturală și antreprenorială unică pentru 50 de participanți, în timpul proiectului.

Obiective ale  programului Erasmus plus:

 • încurajarea participării persoanelor din mediul rural prin faptul că se desfășoară și se adresează tinerilor din mediul rural;
 • încurajarea participării unor entități care nu au mai beneficiat de finanțare prin acest program;
 • creșterea nivelului de competențe, cunoștințe și abilități ale tinerilor din spațiul rural;
 • îmbunătățirea nivelului de implicare civică și voluntariat a tinerilor din mediul rural prin activitățile propuse;
 • sporirea numărului de mobilități ale tinerilor pentru învățare, recunoscută prin acordarea certificatelor Youthpass tuturor participanților.

Participanții implicați în acest proiect sunt 50 de tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani, din 5 comunități, din 5 țări: Ungaria, Bulgaria, Cehia, Spania, România.

Nevoile reale ale tinerilor care vor fi implicați în proiect vor fi de a învăța mai multe despre reciclare, de a-si dezvolta spiritul civic și antreprenorial, de a promova activitățile de voluntariat care facilitează participarea tuturor tinerilor din comunitățile locale.

Selecția participanților va fi responsabilitatea fiecăruia dintre parteneri.

Din fiecare țară vor participa câte 10 participanți, însoțiți de câte doi lideri de grup.

Programul de învățare se bazează pe dezvoltarea diverselor competențe:

 • Comunicarea în limba maternă;
 • Comunicarea în limba străină (limba engleză, precum și în limbile țărilor participante în cadrul proiectulu);
 • Competența digitală;
 • Competența de a învăța să înveți;
 • Competențe sociale și civice;
 • Competențe de bază în tehnologie, protecția mediului și matematică;
 • Competențe de promovare a spiritului de inițiativă și a antreprenoriatului;
 • Competențe interculturale;
 • Competențe de valorificare a creativității.
 • Participanții la schimbul de tineri vor primi Youthpass Certificate pentru a certifica toate competențele și abilitățile dobândite de participanți în timpul schimbului, dar și pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine ce au învățat și cum să încadreze cunoștințele acumulate în funcție de categoriile din certificat.

Proiectul este structurat pe trei activități principale care conduc la îndeplinirea obiectivelor enumerate mai sus:

 • Etapa de pregătire este realizată cu scopul de a scrie proiectul, de a afla mai multe despre parteneri și participanți, de a discuta cu tinerii în legătură cu activitățile proiectului, de face selecția tinerilor care vor participa la proiect, de a pregăti tinerii și de a dezvolta o relație de comunicare și cooperare între parteneri. Pentru ca este primul nostru proiect de genul in vederea pregătirii proiectului vom face o vizită de pregătire în avans, cu scopul de a pregăti proiectul împreună cu partenerii.
 • Implementarea schimbului propriu-zis de tineri are drept scop organizarea unui schimb de tineri, de 12 zile, care se va desfășura în Tabăra Marabu din satul Milcoveni, pentru partea de formare a tinerilor participanți și în localitatea Teregova, pentru partea practică a schimbului, respectiv amenajarea unui teren de joacă cu obiecte și spații create din materiale reciclate.
 • Activitățile de folow up: presupun continuarea activităților proiectului la întoarcerea acasă a tinerilor în comunitățile locale și punerea practică a ceea ce au învățat în timpul schimbului, diseminarea rezultatelor, promovarea proiectului și continuarea cooperării între partenerii acestui proiect:
  • Campania de informare în legătură cu voluntariatul pentru protecția mediului, pentru implicarea civica și creativă a tinerilor în comunitate, va fi organizată de fiecare grup de tineri cu sprijinul organizațiilor partenere, acasă, în comunitatea locală de unde provin tinerii. Această campanie va fi organizată după cel mult 2 luni de la terminarea proiectului, cu ocazia unui eveniment cu participare numeroasă din comunitatea rurală, utilizând afișe și filmul de prezentare generală a proiectului.
  • Activitatea de promovare a proiectului va fi responsabilitatea fiecărui partener și va fi realizată de către tinerii participanți și liderul de grup. Aceasta va fi realizată după terminarea campaniei de informare.
  • Activitatea de evaluare finala a proiectului.
 • Cunoștințele și competențele despre voluntariat dobândite pe parcursul schimbului de tineri va avea impact asupra tinerilor participanți, organizațiilor partenere, celorlalte grupuri țintă, la nivel regional și național, dar și european/internațional.
 • Diseminarea rezultatelor proiectului:
  • Diseminarea în general a proiectului;
  • Diseminarea în comunitățile locale;
  • Diseminarea în rândul societății civile, la nivel național și internațional;
  • Activități de folow – up.

Promovarea proiectului: